De grootste fout bij het realiseren van je doelen en het doorvoeren van veranderingen.

Naar mijn idee is de grootste fout bij het zetten van doelen of het willen veranderen van ons bedrijf meteen héél rigoureus denken.
Je herkent het waarschijnlijk wel nadat je de tijd hebt genomen om doelen te stellen, denk je ik ga er tegenaan, ik ga het nu écht anders aanpakken.
Vol goede moed.
Vaak gaat dit heel even goed. Je zit even vol goede moed. Maar dan begint de uitdaging aangezien je het al druk genoeg hebt met je huidige werkzaamheden. Waardoor het oppakken van nieuwe zaken en het doorvoeren van de gewenste veranderingen maar moeizaam lukt.
Zeg nu zelf, dit is de reden om af te haken en je gemaakte (strategisch) plan verdwijnt weer in de lade.
Is dit voor jou ook de realiteit? Zonde!!
Continue verbeteren.
Wat als je het anders zou aanpakken, niet meteen 100% anders maar bijvoorbeeld elke dag een kleine verbetering in je werkzaamheden. Hierdoor neemt de kwaliteit van jouw werk elke dag een beetje toe. Oftewel een continue proces van groeien en verbeteren.
Wist je dat kleine verbeteringen al heel veel tijd opleveren? Door slimmer samen te gaan (samen) werken merk je dat processen soepeler gaan lopen en hierdoor blijft er weer meer tijd over.
Ik pas dit principe ook toe!
Bij mijn klanten én bij mijn eigen bedrijf.
Breng je verkoopproces eens in kaart, bekijk wat je allemaal zou kunnen verbeteren in het verkoopproces en haal er steeds één onderdeel uit.
Input van klanten.
Bij mijn diensten pas ik elke keer wel iets aan ten opzichte van de vorige. De input vraag ik aan mijn klanten (dit is namelijk de belangrijkste bron van waardevolle bedrijfsinformatie). Het zijn geen rigoureuze veranderingen maar verder perfectioneren wat werkt (voor de klant).
Kleine verbeteringen.
Wil je nu ook dat jouw plannen en waardevolle voornemens werkelijkheid gaan worden zodat je in het laatste kwartaal 2022 nog lekker kunt knallen, begin dan met kleine verbeteringen.
Als je nog niet helemaal weet wat je met het laatste kwartaal van 2022 wil, plan dan een gratis strategiesessie met mij. Dit helpt jou in het zetten van doelen én het geeft je handvaten voor de strategie om dit doel te behalen.

Baseer je prijs niet op aannames!!

Baseer je prijs niet op aannames!!

Ga eens bij jezelf te rade, hoe ben jij tot de prijsbepaling van je dienst gekomen? Je hebt vast gekeken naar de concurrent. Je hebt rekening gehouden met hoeveel tijd en geld er ongeveer is geïnvesteerd. Je denkt dat de klant die prijs kan en wil betalen.

Ik ben er achter gekomen dat prijsbepaling best lastig is voor heel veel ondernemers. Daarom een waardevolle tip.

Houdt rekening  met alle tijd die je spendeert bij de bepaling van je prijs. Denk aan:

Communicatie met je klanten.
Bijhouden van vakliteratuur.
Managen van je team.
Doen van administratie.
Maken van content.

Een effectief hulpmiddel om hier inzicht in te krijgen is een Brown paper sessie. Zo kwam een klant van mij tot de conclusie, dat hij veel meer tijd spendeert dan waar hij rekening mee had gehouden bij de prijsbepaling van zijn dienst. Dief van z’n eigen portemonnee.

Een volgende logische stap kan uiteraard zijn analyseren of de tijd gereduceerd kan worden binnen het proces.

Nemen jullie regelmatig je prijs onder de loep?

Denk jij dat je niks verspilt?!

Denk jij dat je niks verspilt?

In de ideale situatie draagt, binnen een proces, iedere activiteit die jij doet direct waarde toe aan het tot stand komen van je dienst.

De werkelijkheid is anders. Uit onderzoek is zélfs gebleken dat 60% van jouw (kostbare) tijd en inspanning niet eens waarde toevoegt voor de klant.

Met andere woorden de klant ziet het als verspilde tijd, geld of moeite.

Als jij dit leest wil je per direct stoppen met die (ongewenste) verspillingen!

De acht mogelijke vormen van verspillingen (binnen lean six sigma).
 • Transport
  Onnodig verplaatsen van informatie bijvoorbeeld transport van dossiers. Onnodige verplaatsing van “materiaal” (heeft ook betrekking op de digitale wereld). Heen en weer sturen van documenten. Archiveren van verschillende versies.
 • Voorraad.
  Een uitpuilende inbox staat altijd gelijk aan een flinke voorraad werk. Of Rapporten/Adviezen die liggen te wachten.  Voorraad is ruimte en ruimte is geld. Voorraad kan beschadigd worden of na verloop van  tijd zijn waarde verliezen.  Ook kan er wachttijd ontstaan omdat je je werk bundelt voordat je het oppakt.
 • Beweging
  Onnodige beweging op je werkplek. Denk aan het onnodig zoeken naar een dossier of een bestand in je computer. Lopen naar printers of lopen naar een dossierkast. Onlogisch ingerichte werkruimte.
 • Wachten
  Klanten die moeten wachten op antwoord. Klanten wachten op hun dienst. Afdelingen wachten op elkaar. Leveranciers wachten op akkoord. Jij wacht op antwoord van de klant.
 • Overproductie
  Een stapeltje producten die alvast gemaakt zijn. Gegevens in meerdere systemen invoeren. Overbodige handtekeningen. Veel te veel vergaderen.
 • Overbewerking
  Dit zijn onnodige “verfraaiingen” aan je dienst. Een rapportage van ongeveer 30 pagina’s, goed doordacht mooi vorm gegeven. Maar is het allemaal nodig. Vaak niet. Je klant heeft maar een beperkte behoefte. Die denkt waarschijnlijk geef maar één overzichtelijke sheet. Een ander voorbeeld een document zowel fysiek als digitaal bewaren.
 • Fouten
  Niet doorvragen bij onduidelijkheid, onduidelijke e-mails. Verkeerde informatie doorsturen. Verkeerde invoer van gegevens.
 • Talent
  Het onvoldoende benutten van talenten, kennis en ervaring van jezelf of van je medewerkers. Wanneer talent onvoldoende wordt benut lijdt dat vaak tot frustratie, verveling en weinig uitdaging. Wat weer een verhoogde kans tot fouten en verloop heeft.

En welke verspilling(en) zijn binnen je eigen werkwijze van toepassing?

Nieuwsgierig geworden om nog meer tijd of geld te besparen, neem dan contact op met mij.  Binnen een paar uur geef ik minimaal 2 concrete tips waarbinnen jouw werkwijze meer (tijd)winst valt te halen!

Ik begin wanneer het rustiger is

Veel van mijn klanten willen makkelijker, sneller of beter werken. Kortom met meer rust, vrijheid en plezier ondernemen.

Veel van mijn klanten geven toe dat ze hier weinig of nóg erger geen tijd voor vrijmaken.

Waarom:
Ik begin wanneer het rustiger is. Veelal is dat nooit het geval.
Het levert niet direct geld of tijdwinst op. Misschien niet direct maar op langere termijn gaat het je zoveel meer opleveren.
Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik wel en wil je hier graag bij helpen.

De afgelopen weken heb ik weer ondernemers mogen ondersteunen. Eén daarvan is Ellis Oosterbroek advocaat en mediator arbeidsrecht. We zijn aan de slag gegaan met optimalisatie van één van haar bedrijfsprocessen.

In haar stijlvolle kantoor in Laren en onder het toeziend oog van Labradoodle Bonito hebben we mooie resultaten geboekt en dat alles binnen 2 uur!

Ellis zorgde voor de inhoudelijke kennis en ik hielp haar om tot de echte kern van het probleem te komen. Want we hebben niet alleen gekeken naar proces optimalisatie maar ook wat er nu écht nodig voor haar en haar bedrijf om het beste resultaat te behalen.

Deze sessie heeft de volgende inzichten/verbeteringen opgeleverd.

Baseer je prijsstelling niet op aannames. Durf te vragen wat je waard bent.
Houdt rekening met alle tijd van jouw arbeid in je prijsstelling. Hier hoort bijvoorbeeld ook bij het bijhouden van vaktechnische kennis, het doen van je administratie ect.
Realisatie van tijdwinst door intake gesprekken anders in te richten.

Kortom 2 uur met rust en focus aan je bedrijf te werken levert meteen meer tijd en geld op voor langere termijn!

Merk je dat jij soortelijke vragen hebt en daar eens over zou willen sparren. Stuur me dan gerust een berichtje. Ik help ondernemers zoals jou over drempels heen te stappen, nieuwe inzichten te krijgen zodat je met meer rust vrijheid en plezier onderneemt.

Wat doe jij als ondernemer met waardevolle bedrijfsinformatie?

In een artikel over feedback van klanten kwam ik het volgende tegen:

90% verzamelt feedback van klanten
10% verbetert processen aan de hand van deze bevindingen
5% communiceert deze verbeteringen terug aan zijn klanten

Hieruit valt te concluderen dat je als ondernemer je kostbare tijd én waardevolle bedrijfsinformatie grotendeels weg hebt gegooid!!! Jij hebt namelijk wel jouw kostbare tijd gestoken in het verzamelen van de informatie maar daarna is deze informatie gewoon in je bureau lade verdwenen.

Hoe kan dit?! Vaak is het geen onwil maar een kwestie van niet de goede focus, tijdsgebrek en niet de juiste expertise.

Maar dit kan echt anders!

Hoe? Schakel hulp in. Als ondernemer wil je zoveel mogelijk zelf doen. In het begin lukt dat nog maar als je het dan drukker krijgt wordt het tijd om te gaan investeren in hulp. Dit geeft je als ondernemer ruimte, rust en nieuwe (financiële) inzichten.

Is bovenstaande voor jou herkenbaar en ben je benieuwd hoe je wél op een snelle en eenvoudige manier je waardevolle informatie kunt toepassen bij het verbeteren van processen? Neem dan contact op met mij.

Bereid een gesprek met je (potentiële) klant niet té goed voor.

Uiteraard, enig onderzoek is zeker aan te raden. Bijvoorbeeld door de website te bezoeken of het linked in profiel te bekijken. Dit kost ook niet veel tijd. Zo kun je je verdiepen in de  trends en uitdagingen waar je (potentiële) klant mee te maken heeft.

Wanneer je té goed voorbereid bent is de valkuil dat je meer (vaak té veel) veronderstellingen gaat doen. Je gaat minder nieuwsgierig en belangstellend het gesprek in (dit gebeurt vaak onbewust).
Wanneer je niet te veel weet ga je veel meer doorvragen omdat je oprecht belangstellend bent. Namelijk jouw interesse in de klant.

Proces verbetering

Zeg eens eerlijk hoeveel tijd wordt binnen jouw onderneming gespendeerd aan bedrijfsprocessen verbeteren? Is het antwoord weinig dan ben je de enige niet. Er is altijd wel wat aandacht voor het verbeteren van zaken binnen je onderneming. Maar écht de volle focus hebben om hier daadwerkelijk serieus mee aan de slag te gaan is vaak een ondergeschoven kindje. Je hebt altijd zaken die voorgaan of brandjes die je moet blussen want ja het loopt op zich allemaal wel gewoon door.

Veel van mijn klanten willen graag makkelijker, beter of sneller werken. Kortom met meer rust, vrijheid en plezier ondernemen.

Afgelopen week ben ik samen met Mark Bauman van BusinessCenter Telecom aan de slag gegaan met optimalisatie van één van zijn bedrijfsprocessen.

We zijn als volgt te werk gegaan.

 1. Eerst bepaalt welk bedrijfsproces in kaart gebracht zou worden en waarom, met welk doel en welk probleem opgelost dient te worden. Dit alleen al levert allerlei inzichten en nieuwe ideeën op.
 2. Vervolgens op een groot vel papier op de muur het huidige proces gevisualiseerd, door alle processtappen in kaart te brengen. Hier werden meteen een aantal knelpunten duidelijk.
 3. De knelpunten, problemen maar ook wat heel goed verloopt, verder benoemt en onderzocht.
 4. Een begin gemaakt met het bedenken van verbeteringen.

Deze sessie duurde maar 2 uur en heeft de volgende verbeteringen opgeleverd:

Handelingen die dubbel worden gedaan bij facturatie elimineren. Klanten eerder informeren waardoor er een processtap weggelaten kan worden.

Kortom door 2 uur met rust en focus aan je onderneming te werken levert meteen meer tijd en geld op voor langere termijn. Wie wil dit nu niet?

Belangrijke randvoorwaarden

Zonder bepaalde randvoorwaarden ben je altijd druk in je hoofd, chaotisch en niet gefocust op de juiste dingen. Herkenbaar?
Een paar voorbeelden van belangrijke randvoorwaarden binnen je onderneming:

 • Elke week je zaken op orde hebben en weten hoe je ervoor staat.
 • Goede agenda planning die je bewaakt.
 • Duidelijke processen in je onderneming. Wie doet wat wanneer (ofwel je team aansturen). Maar dit geldt ook voor ondernemers zonder personeel.
 • Een fijne werkplek (een die niet vol staat met spullen of rommel).

Deze randvoorwaarden zijn onmisbaar, zeker in groei.

Als jij nu een lijst zou maken met de belangrijkste randvoorwaarden die jouw onderneming nodig heeft, waar kom je dan op uit?

(Nog) niet helemaal op orde? Kies dan vandaag eens de allerbelangrijkste uit en werk uit hoe je het gaat implementeren.

Lukt je dit niet alleen, zoek dan naar mensen en kennis om het wél te realiseren.

Weet voor wie je de klantreis maakt

Graag meer tijd overhouden voor zaken die er echt toe doen, je klantloyaliteit vergroten of je omzet verhogen, je diensten verbeteren?

Elke ondernemer wil wel iets verbeteren.

Door je klantreis in kaart te brengen krijg je hier meer inzicht in. Zoals ik vorige week heb geschreven voordat je hiermee start, begin dan bij het eind. Wat is je strategisch doel?

De volgende tip is: Weet voor wie je de klantreis maakt!

De eerste strategie die je hierbij toepast is naar jezelf kijken, waar krijg jij energie van en met wie werk jij graag samen.

De tweede strategie is naar je klant kijken. Wie is jouw ideale klant? Wat zijn de problemen waar ze tegenaan lopen? Wat zijn hun dromen? Onderzoek ook vooral wie je ideale klant niet is.

Wie is jouw ideale klant, van welke doelgroep krijg jij energie en waarom?

Hoe beter de klantreis hoe makkelijker je nieuwe (ideale) klanten aantrekt en bestaande klanten weet te behouden!

Inzicht in de klantreis zorgt voor:

 • Een bijdrage aan commercieel succes.
 • Jouw toegevoegde waarde op de juiste momenten aan de juiste klanten.
 • Dat klanten langer bij je blijven.

Bij de grotere organisaties zie je regelmatig dat er een afdeling is die zich hiermee bezig houdt, er worden mensen vrijgemaakt om de klantreis steeds beter te maken.

Als kleinere onderneming heb je deze mogelijkheid vaak niet. Maar het grote voordeel wat je wel hebt is dat het sneller en praktischer toe te passen is. Je hebt namelijk niet duizenden klanten, je staat vaak dicht bij je klant dus vele malen gemakkelijker om stil te staan bij hoe is het om bij jou klant te zijn.

Maar waar start je nu?

Het is belangrijk om de doelstelling eerst goed scherp te stellen. Wat wil je nu als onderneming?  waar wil je aan bijdragen? Zorg dat de doelstelling overeen komt met je strategische keuzes.

Wanneer de doelstelling namelijk niet in lijn is met wat de visie is en waar je naartoe wilt als onderneming wordt het een los project zonder focus en aandacht.  Eeuwig zonde van je kostbare tijd.

Wanneer je het wel goed aanpakt levert het je ongelofelijk veel inzichten, veel verbeteringen en dus ook veel nieuwe business. Grijp deze commerciële kans.

Hulp nodig? Neem gerust contact op met mij.